Perspectiefnota 2020

Bestuur, inwoners en economie

Onderstaand is de meerjarenbegroting per programmaonderdeel opgenomen.  Hiermee wordt inzicht gegeven in hoeveel budget er voor het huidige jaar beschikbaar is en met welk budget er rekening wordt gehouden in de meerjarenbegroting 2020-2023.
De beleidsvoornemens voor de Programmabegroting 2020 zijn nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

programmaonderdelen

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Bestuur

3.525

3.583

3.683

3.733

3.733

Bestuursondersteuning

534

444

444

444

444

Burgerzaken

7.674

3.599

6.282

2.365

6.574

2.633

6.640

2.700

6.311

2.371

City marketing

1.716

1.716

1.716

1.716

1.716

Economische ontwikkeling

4.307

22

4.807

22

4.657

22

4.757

22

4.257

22

Fonds Verstedelijking Almere

5.703

5.703

2.060

2.060

2.039

2.039

Gemeenteraad en ondersteuning

3.995

3.989

3.988

3.988

3.988

Innovatie

93

93

Markten

180

321

180

321

180

321

180

321

180

321

Totaal

27.727

9.738

23.061

4.768

23.281

5.015

21.458

3.043

20.629

2.714

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 27.726

2,9 %

Baten

€ 9.738

1,0 %