Perspectiefnota 2020

Bestuurlijke inleiding

Almere: ruim veertig jaar oud en thuis van ruim 200.000 mensen. Een jonge stad, ooit ontworpen als tuinstad met verschillende stadskernen in een groen-blauwe omgeving. In Almere zijn voorzieningen dichtbij en is natuur nooit ver weg. Inwoners geven in grote mate invulling aan hun eigen leefomgeving. Samen met hen maken wij de stad; de buurt, de straat, het huis.

Almere is een inclusieve stad: iedereen mag en kan meedoen. Het hebben van een betaalde baan of het doen van vrijwilligerswerk biedt die mogelijkheid. Voldoende werkgelegenheid in Almere en de regio is daarom van groot belang. We stimuleren en activeren mensen bij het zoeken van een baan en waarderen de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.

Samen met onze partners zorgen we ervoor dat de stad aantrekkelijk blijft voor iedereen die hier wil wonen, werken, ondernemen en verblijven. Dat vraagt aanvullende inzet en bijbehorende middelen. In de Programmabegroting 2019 hebben we een eerste financiële vertaling van onze ambities gemaakt. In deze perspectiefnota stellen we die begroting waar nodig bij.

ga terug