Perspectiefnota 2020

Financiële inleiding

In onderstaande tabel geven wij een totaalbeeld van het financieel perspectief van de gemeente. Vervolgens worden de regels uit de tabel nader toegelicht. Hierbij wordt meteen aangegeven welke onderdelen van deze perspectiefnota ter besluitvorming voorliggen en waar voor nu alleen wordt gevraagd om instemming met de voornemens.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

startbegroting

2,7

6,1

7,0

oplossingen

16,5

11,3

2,4

1,2

-1,4

actualisatie

-16,5

-6,7

-1,0

-1,9

-0,2

begroting na besluitvorming

0,0

4,6

4,0

5,4

5,4

beleidsvoornemens Programmabegroting 2020

-4,6

-4,0

-5,4

-3,9

perspectief na voorstellen begroting

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

ga terug