Perspectiefnota 2020

Veiligheid

Onderstaand is de meerjarenbegroting per programmaonderdeel opgenomen.  Hiermee wordt inzicht gegeven in hoeveel budget er voor het huidige jaar beschikbaar is en met welk budget er rekening wordt gehouden in de meerjarenbegroting 2020-2023.
De beleidsvoornemens voor de Programmabegroting 2020 zijn nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

programmaonderdelen

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Brandveiligheid

978

978

978

978

978

Openbare orde

5.083

576

4.850

344

4.843

336

4.843

336

4.843

336

Veiligheidsbeleid

3.008

204

2.705

122

2.705

122

2.705

122

2.705

122

Veiligheidsregio

10.619

101

10.769

101

10.769

101

10.769

101

10.769

101

Totaal

19.688

881

19.302

567

19.295

559

19.295

559

19.295

559

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 19.689

2,1 %

Baten

€ 881

0,1 %