Perspectiefnota 2020


In deze digitale omgeving zijn de belangrijkste Almeerse plannen voor de komende vier jaar opgenomen. Verder hebben we alle onvermijdelijke meevallers en tegenvallers voor de begroting van Almere in beeld gebracht.

De inleiding bestaat uit een bestuurlijk en een financieel deel. De bestuurlijke inleiding geeft inzicht in de belangrijkste opgaven en uitdagingen voor deze raadsperiode. In de financiële inleiding is een samenvatting opgenomen van de begrotingsbijstellingen (actualisatie) en de beleidsvoornemens voor de Programmabegroting 2020.

Omdat de gemeentelijke begroting is opgedeeld in negen programma’s wordt per programma een nadere toelichting gegeven op de begrotingsbijstellingen en de beleidsvoornemens.

Als laatste wordt inzicht gegeven in het risicoprofiel van de gemeente, de genomen beheersingsmaatregelen en de buffers om deze risico's op te kunnen vangen.

  Inkomsten € 942.284.460

  Uitgaven € 942.284.461

  Inkomsten

  € 9.737.856

  Uitgaven

  € 27.726.461

  Inkomsten

  € 92.433.221

  Uitgaven

  € 150.734.487

  Inkomsten

  € 142.909.828

  Uitgaven

  € 151.964.142

  Inkomsten

  € 10.512.000

  Uitgaven

  € 204.392.761

  Inkomsten

  € 95.366.696

  Uitgaven

  € 136.379.821

  Inkomsten

  € 30.069.673

  Uitgaven

  € 85.536.176

  Inkomsten

  € 881.000

  Uitgaven

  € 19.688.586

  Inkomsten

  € 3.765.575

  Uitgaven

  € 71.363.080

  Inkomsten

  € 556.608.611

  Uitgaven

  € 94.498.948