Perspectiefnota 2020

Financiën

Onderstaand is de meerjarenbegroting per programmaonderdeel opgenomen.  Hiermee wordt inzicht gegeven in hoeveel budget er voor het huidige jaar beschikbaar is en met welk budget er rekening wordt gehouden in de meerjarenbegroting 2020-2023.
De beleidsvoornemens voor de Programmabegroting 2020 zijn nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

programmaonderdelen

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Gemeentefonds

3.670

391.386

10.387

405.721

18.874

417.861

29.941

431.232

38.080

439.948

Lokale belastingen

2.927

44.531

2.916

45.504

2.930

46.477

2.930

47.431

2.930

48.366

Overige vergoedingen en kosten

1.044

7.842

1.044

9.002

1.044

9.454

1.044

9.454

1.044

9.454

Buffers

-383

1.274

249

882

1.142

961

1.693

1.118

1.693

1.118

Reserve mutaties

87.241

111.576

29.401

28.171

19.162

6.267

15.302

2.779

14.109

Totaal

94.499

556.609

43.997

489.280

43.152

481.020

50.910

492.014

57.856

498.886

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 94.499

10,0 %

Baten

€ 556.609

59,1 %