Perspectiefnota 2020

Bedrijfsvoering

Onderstaand is de meerjarenbegroting per programmaonderdeel opgenomen.  Hiermee wordt inzicht gegeven in hoeveel budget er voor het huidige jaar beschikbaar is en met welk budget er rekening wordt gehouden in de meerjarenbegroting 2020-2023.
De beleidsvoornemens voor de Programmabegroting 2020 zijn nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

programmaonderdelen

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Bedrijfsvoering

16.616

119

16.428

119

16.306

119

16.380

119

16.380

119

Personeelszaken

8.585

1.692

5.806

312

5.565

243

5.429

107

5.322

ICT

17.038

653

16.314

117

15.605

117

15.605

117

15.605

117

Overhead primair proces

18.265

509

17.139

416

17.030

416

16.865

214

16.865

214

Vastgoed en facilitaire zaken

10.860

793

10.602

645

10.586

522

10.579

515

10.579

515

Totaal

71.364

3.766

66.289

1.609

65.092

1.417

64.858

1.072

64.751

965

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 71.363

7,6 %

Baten

€ 3.766

0,4 %