Perspectiefnota 2020

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Onderstaand is de meerjarenbegroting per programmaonderdeel opgenomen.  Hiermee wordt inzicht gegeven in hoeveel budget er voor het huidige jaar beschikbaar is en met welk budget er rekening wordt gehouden in de meerjarenbegroting 2020-2023.
De beleidsvoornemens voor de Programmabegroting 2020 zijn nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

programmaonderdelen

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Afval en riolering

37.594

47.025

38.811

49.057

39.775

50.057

40.568

51.012

40.568

51.012

Beheer en onderhoud

53.898

3.824

50.561

2.346

51.677

2.342

51.804

2.338

52.789

2.338

Floriade

16.686

5.664

15.649

15.598

9.220

10.698

8.369

7.847

7.311

6.789

Fonds Verstedelijking Almere

5.886

5.886

3.030

3.030

1.549

1.549

58

58

58

58

Milieu en duurzaamheid

1.989

1.619

1.619

1.639

1.639

Parkeren

10.218

14.307

10.132

14.307

9.815

14.307

9.815

14.307

9.815

14.307

Vervoer

20.660

15.469

16.327

15.572

15.155

14.900

15.107

14.896

15.093

14.882

Wijkontwikkeling

3.803

258

3.327

60

3.327

60

3.327

60

3.327

60

Totaal

150.734

92.433

139.456

99.970

132.137

93.913

130.687

90.518

130.600

89.446

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 150.734

16,0 %

Baten

€ 92.433

9,8 %